nurepečkoti


nurepečkoti
nurepečkóti šnek. 1. intr. rėplomis nueiti, nuropoti: Jis atsirėmė rankomis žemės ir, vilkdamas sužalotąją koją, keturpėsčias nurepečkojo paežere J.Avyž. 2. refl. nulipti, nusiropšti: Nors valgyt nusirepečkók nuo pečiaus, o tai gyvas sudžiūsi Ds. \ repečkoti; atrepečkoti; įrepečkoti; išrepečkoti; nurepečkoti; parepečkoti; parrepečkoti; užsirepečkoti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Look at other dictionaries:

  • atrepečkoti — intr. šnek. 1. atropoti: Jis visom keturiom atrepečkojo Gž. 2. Lp pamažu, nerangiai ateiti. repečkoti; atrepečkoti; įrepečkoti; išrepečkoti; nurepečkoti; parepečkoti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išrepečkoti — intr. Š šnek. 1. išropoti: Pagaliau išrepečkojo piktvarlė, nuodus ir ugnį iš gerklės spjaudydama rš. 2. refl. Lnkv išlipti, išsiropšti: Ar tu kada išsirepečkosi iš vežimo? Ktk. Sugrubusiomis rankomis jis pasiėmė daiktus, išsirepečkojo iš mašinos …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nurepetoti — intr. šnek. 1. nurėplioti, nurepečkoti: Nurepetojęs palindau po girnomis rš. 2. pamažu, sunkiai nueiti: Kaip aš nurepetosiu tokioj lyjančioj Skr. Užsivertė ant kukurių kumelę ir nurepetojo į krūmus Db. repetoti; atrepetoti; įsirepetoti;… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nurepečkioti — žr. nurepečkoti 1: Toks pipiras, o kiek nurepečkiojo Šll. repečkioti; atrepečkioti; įrepečkioti; išrepečkioti; nurepečkioti; parepečkioti; užrepečkioti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nurepečkuoti — Blv žr. nurepečkoti 1: Jis ropečka nurepečkavo pas kiaules ir prisijungė prie jų LMD(Pkr). repečkuoti; išsirepečkuoti; nurepečkuoti; parepečkuoti; užsirepečkuoti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nurėplioti — intr. 1. K, DŽ1 nuropoti, nušliaužti: Šiaip taip nurėpliojo grambuolys ligi to audeklo rš. 2. keturpėsčia nueiti, nurepečkoti: I nurėpliok tu mun tiek! Šll. Jau Valės vienos nė valandelės negalima bepalikti – būs kur ir nurėpliojusi Plt. 3. Šn… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nušliaužti — nušliaũžti, ia (nùšliaužia), nùšliaužė Š, Rtr; SD211, Sut, N, LL303 1. intr. KŽ šliaužiant nuropoti, nurėplioti: Kad pasitaikis miške [gyvatė], atkalbėsi [žodžius] – nušliaũžia, nekerta Ob. Pasižiūrėjo pasikreipęs žaltys i nùšliaužė po tilto …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • parepečkoti — intr. šnek. pavaikščioti repečkomis, paropoti: Jau jų vaikas biskį parepečkoja Gž. repečkoti; atrepečkoti; įrepečkoti; išrepečkoti; nurepečkoti; parepečkoti; parrepečkoti; užsirepečkoti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • parrepečkoti — intr. šnek. pareiti repečkomis: Parrepečkos ir tėvelytis [iš turgaus girtas], balas džiovindamas P.Cvir. repečkoti; atrepečkoti; įrepečkoti; išrepečkoti; nurepečkoti; parepečkoti; parrepečkoti; užsirepečkoti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • repečkoti — repečkoti, oja, ojo intr., rẽpečkoti, oja, ojo šnek. 1. ropoti, rėplinti: Rupūžė repečkoja, o ne šokuoja J. Manai, ne iš vargo utėlės repečkoja per apikaklę? Vlkv. 2. DŽ, Upn eiti keturpėsčia, repečkomis: Vaikas ant visų keturių repečkoja po… …   Dictionary of the Lithuanian Language